THÔNG CÁO BÁO CHÍ
LỄ RA QUÂN TRỒNG RỪNG “VÌ MỘT VIỆT NAM XANH” 2016

Vào ngày 27 tháng 03 năm 2016, kết hợp với Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa, Đoàn Tỉnh ủy Thanh Hóa, Vườn Quốc gia Bến En, UBND huyện Như Thanh, trường Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Như Thanh, Canon tại Việt Nam...”

Chi tiết

Giới thiệu

Giới thiệu