Thông cáo báo chí
Chương trình “Tuyên truyền bảo vệ môi trường và ra quân làm sạch môi trường
tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Ngày 21 tháng 11 năm 2015, Công ty Canon Việt Nam đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức thành công buổi học ngoại khoá với chủ đề bảo vệ môi trường...”

Chi tiết

Giới thiệu

Giới thiệu