Thông cáo báo chí
CHƯƠNG TRÌNH “TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ RA QUÂN LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG” NGÀY 22/11/2014 TẠI HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG

Sáng ngày 22/11/2014, Công ty TNHH Canon Việt Nam (CVN), tỉnh đoàn Bắc Giang....

Chi tiết

Giới thiệu

Giới thiệu