Thông cáo báo chí
Dự án “Chuỗi trường học hữu nghị Canon” tiếp nối hành trình “Vì thế hệ tương lai” tại các huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), huyện Đà Bắc (Hòa Bình), huyện Quế Võ (Bắc Ninh)

Hà Nội, Ngày 31 tháng 1 năm 2015 – Tiếp nối chuỗi hoạt động thiện nguyện nhằm cải thiện môi trường học tập cho trẻ em tại các địa bàn khó khăn trên khắp Việt Nam,....

Chi tiết

Giới thiệu

Giới thiệu