Tin chính
CANON - LỄ KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH
“THẮP SÁNG ĐƯỜNG QUÊ” 2018 TẠI BẮC GIANG

Ngày 12 tháng 05 năm 2018, Công ty TNHH Canon Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Chi tiết

Giây phút cắt băng khánh thành công trình

Giây phút cắt băng khánh thành công trình

Các đại diện cùng người dân địa phương chụp ảnh trước biển công trình

Các đại diện cùng người dân địa phương chụp ảnh trước biển công trình

Giám đốc Nhà máy Koizumi phát biểu tại buổi lễ

Giám đốc Nhà máy Koizumi
phát biểu tại buổi lễ

Đại diện Công ty Canon Việt Nam và Tỉnh đoàn Bắc Giang trao tặng biển tượng trưng cho các đơn vị nhận tài trợ

Đại diện Công ty Canon Việt Nam và Tỉnh đoàn Bắc Giang trao tặng biển tượng trưng
cho các đơn vị nhận tài trợ

TNV Canon và đoàn viên thanh niên địa phương hăng hái tham gia trồng cây tạo đường hoa thanh niên

TNV Canon và đoàn viên thanh niên địa phương hăng hái tham gia trồng cây tạo đường hoa thanh niên

TNV Canon và đoàn viên thanh niên địa phương hăng hái tham gia trồng cây tạo đường hoa thanh niên

TNV Canon và đoàn viên thanh niên địa phương hăng hái tham gia trồng cây tạo đường hoa thanh niên

Hoạt động đóng góp cho cộng đồng

Giới thiệu