Thông cáo báo chí
LỄ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH ĐÈN ĐIỆN THẮP SÁNG
THUỘC DỰ ÁN “THẮP SÁNG ĐƯỜNG QUÊ

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 08 năm 2015 công ty TNHH Canon Việt Nam đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức lễ bàn giao Công trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn Đại Mão...

Chi tiết

Giới thiệu

Giới thiệu