Tin chính
Chương trình “Tuyên truyền bảo vệ môi trường và ra quân làm sạch môi trường”
ngày 26/11/2016 tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Ngày 26 tháng 11 năm 2016, Công ty Canon Việt Nam đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức thành công buổi học ngoại khoá với chủ đề bảo vệ môi trường cho các em học sinh khối 4 và 5 tại trường tiểu học Tư Mại và chương trình ra quân làm sạch môi trường với sự tham gia của hơn 100 tình nguyện viên Canon và đoàn xã.

Chi tiết

Tổng Giám Đốc phát biểu tại buổi lễ

Tổng Giám Đốc phát biểu tại buổi lễ

Tổng Giám Đốc tặng quà cho nhà trường

Tổng Giám Đốc tặng quà cho nhà trường

Các em học sinh hào hứng tham gia các hoạt động

Các em học sinh hào hứng tham gia các hoạt động

Các ban TNV Canon tham gia làm sạch môi trường

Các ban TNV Canon tham gia làm sạch môi trường

Các ban TNV Canon tham gia làm sạch môi trường

Các ban TNV Canon tham gia làm sạch môi trường

Đại biểu tham gia vào hoạt động trồng cây

Đại biểu tham gia vào hoạt động trồng cây

Hoạt động đóng góp cho cộng đồng

Giới thiệu