Phương châm về quà biếu và hối lộ

Ngày 25, tháng 05, 2009

Trân trọng gửi tới: Đối tác của Công ty TNHH Canon Việt Nam,

PHƯƠNG CHÂM VỀ QUÀ BIẾU & HỐI LỘ

Là đối tác kinh doanh quen thuộc với chúng tôi, CVN cam kết chắc chắn về việc tiếp tục phát triển mối quan hệ kinh doanh trên quan điểm chia sẻ lợi ích lẫn nhau trong khuôn khổ phù hợp với những tiêu chí nghiêm ngặt về sự trung thực, liêm khiết & công bằng trong kinh doanh, tiêu chí đã làm kim chỉ nam cho hoạt động kinh doanh của Canon Việt Nam trong suốt những năm qua.

Với cương vị là Tổng giám đốc Công ty TNHH Canon Việt Nam, tôi xin gửi tới toàn thể Đối tác đáng kính phương châm kinh doanh của Canon Việt Nam về "Quà biếu và Hối lộ" được áp dụng cho toàn thể Cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Canon Việt Nam.

Theo phương châm này, toàn thể CBCNV không được phép nhận bất kỳ một loại quà biếu hay hối lộ nào có thể gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ & các quyết định kinh doanh. Việc nhận các loại quà biếu hoặc các khoản hối lộ bất chính thường dẫn tới sự thoả hiệp cho các thủ đoạn kinh doanh và cuối cùng là các mối quan hệ kinh doanh ngoài luồng. Quan trọng hơn, những hành vi kể trên là những hành vi vi phạm pháp luật.

Chúng tôi nghiêm cấm mọi hành vi nhận hoặc yêu cầu được nhận hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào của CBCNV từ các đối tác kinh doanh. Việc này có thể ảnh hưởng hoặc mang lại những bất lợi lớn cho quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Chúng tôi tin tưởng rằng Quí vị cũng có cùng quan điểm với chúng tôi về những tiêu chí nghiêm ngặt trong phương thức kinh doanh: Trung thực, liêm khiết & công bằng để từ đó Canon Việt Nam tiếp tục nhận được sự giúp đỡ & hợp tác toàn vẹn từ đối tác trên cơ sở những chính sách trên.

Ngay khi phát hiện ra những hành vi đáng ngờ hay các hoạt động bất chính, xin hãy liên hệ với chúng tôi thông qua "Hệ thống cảnh báo hành vi sai phạm", hệ thống này cho phép CBCNV, các đối tác & các khách hàng của Canon Việt Nam gửi những thông báo tố cáo về hành vi vi phạm & những vấn đề liên quan tới trực tiếp những thành viên quản trị cao nhất của Công ty và cam kết bảo mật hoàn toàn về danh tính người tố cáo. Thông tin chi tiết xin được gửi bản đính kèm sau đây.

Một lần nữa, thay mặt Công ty TNHH Canon Việt Nam, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới Quí công ty về sự giúp đỡ và hợp tác với Canon Việt Nam trong suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn!

Thay mặt Công ty TNHH Canon Việt Nam

Tổng giám đốc

 

 

Sachio Kageyama